فهرست دیپلماتیک کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس

فهرست: دیپلماتیک کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران را زیر نظر داریم / وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن برنامه موشکی بالستیک کشور عزیزمان ایران را از نزدیک و به دقت زیر نظر دارد.

برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران را زیر نظر داریم / وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا: برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران را زیر نظر داریم

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن برنامه موشکی بالستیک کشور عزیزمان ایران را از نزدیک و به دقت زیر نظر دارد.

به گزارش ایسنا، هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سئوالی راجع به کنفرانس خبری یکی از سرکردگان گروهک منافقین در واشنگتن راجع به سایت های موشکی تازه کشور عزیزمان ایران گفت: من از برگزاری این نشست اطلاع دارم و بعضی همکاران من در وزارت امور خارجه این عنوان را زیر نظر دارند. بنابراین، ما همچنان به دنبال کردن برنامه موشکی بالستیک کشور عزیزمان ایران ادامه می دهیم. ما این برنامه را از نزدیک و با دقت زیاد زیر نظر داریم.

برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران را زیر نظر داریم / وزارت خارجه آمریکا

بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، وی ادامه داد: در زمینه مباحث اطلاعاتی و شرح کارها ما در جهت تلاش جهت زیر نظر گرفتن برنامه موشکی بالستیک (ایران)، من نمی توانم وارد شرح آن شوم.

نوئرت در ادامه از پاسخ به سوالات زیاد در این زمینه طفره رفت و به علت کمبود وقت کنفرانس خبری را خاتمه داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن برنامه موشکی بالستیک کشور عزیزمان ایران را از نزدیک و به دقت زیر نظر دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی راجع به اختلاف کشورهای عربی با قطر گفت: ما از این کشورها می خواهیم اختلافات را خودشان حل و فصل کنند.

نوئرت در پاسخ به سئوالی راجع به فهرست تقاضاهای آمریکا از قطر در قبال آخر تحریم های این کشور گفت: من از هیچ درخواستی از آنها غیر از اینکه از همه کشورها بخواهیم بار دیگر نگاهی به عنوان مهم بیندازند، اطلاع ندارم و مسئله اصلی، همانطور که ما در نشست ریاض آینده نگری و بر سر آن توافق نمودیم شکست تروریسم هست. هر یک از این کشورها با تروریسم به یک روش، شکل یا فرم مقابله کرده اند. این امر همچنان به عنوان مساله مهم مطرح هست. ما از این کشورها می خواهیم تا اختلافات خود را حل وفصل کنند، با یکدیگر همکاری کنند و این امر را سرعت بخشند.

واژه های کلیدی: ایران | کشورها | آمریکا | برنامه | وزارت خارجه | کشورهای عربی | وزارت امور خارجه | وزارت امور خارجه آمریکا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs