فهرست دیپلماتیک کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس

فهرست: دیپلماتیک کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث اعترافات مردی که پدر و نامادری‌اش را کشت و به آتش کشید

مرد جوانی که در پی یک اختلاف پدر و نامادری‌اش را برابر چشمان برادرانش به قتل رساند و به آتش کشید، در جلسه محاکمه ادعا کرد همه اعترافاتش دروغ است و نمی‌داند چه ا

اعترافات مردی که پدر و نامادری اش را کشت و به آتش کشید

عبارات مهم : ایران

مرد جوانی که در پی یک اختلاف پدر و نامادری اش را برابر چشمان برادرانش به قتل رساند و به آتش کشید، در جلسه محاکمه ادعا کرد همه اعترافاتش دروغ است و نمی داند چه اتفاقی جهت آنها افتاده است.

به گزارش شرق، بهمن ماه سال ٨٩ مردی از یکی از شهرستان های مرکزی کشور با مأموران پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران تماس گرفت و گفت خواهر و شوهرخواهرش کشته شده است اند. این مرد گفت: پسران کوچک خواهرم در منزل زندانی شده است اند و به مشکل توانستند با من تماس بگیرند و عنوان را بگویند. درخواست دارم تا من به پایتخت کشور عزیزمان ایران برسم، به آنها کمک کنید. دقایقی بعد مأموران به آدرسی که این مرد داده بود، رفتند و تحقیقات خود را شروع کردند. آنها متوجه شدند سه کودک ١٠ و شش ساله در منزل زندانی شده است اند.

با ورود به منزل و آزادکردن فرزند ها پسربچه ١٠ساله گفت: برادر بزرگم پدر و مادرم را کشت و جسد آنها را سوزاند و من و برادران دوقلویم که شش ساله هستند را زندانی و ما را ترساندن کرد اگر به کسی چیزی بگویيم، بلایی که سر آنها آورده را بر سر ما هم می آورد. او یک روز در منزل بود و بعد از اینکه گوسفندان و اموال دیگر پدرم را فروخت، رفت و در را روی ما قفل کرد. من به مشکل توانستم از انباری یک گوشی تلفن پیدا کنم؛ چون برادرم همه گوشی های تلفن را با خودش برده بود و نمی توانستیم با جایی تماس بگیریم؛ بعد از اینکه گوشی را پیدا کردم، با دایی ام تماس گرفتم و عنوان را گفتم.

اعترافات مردی که پدر و نامادری‌اش را کشت و به آتش کشید

این پسربچه همچنین به مأموران محل دفن پدر و مادرش را نشان داد؛ بعد از اینکه گودال کنده شد، پلیس جسد زن و مردی را بیرون کشید و متوجه شد گفته های این پسربچه صحت دارد ولی اجساد و گفته های کودک تنها یافته های مأموران نبود. گزارشی که از بیمارستانی در پایتخت کشور عزیزمان ایران دریافت کردند که نشان می داد مردی جوان گلوله ای به پایش برخورد کرده ، توضیح درستی راجع به اینکه آیا این تیر به پایش برخورد کرده هست، نمی دهد. زمانی که پلیس مرد جوان را مورد بازجویی قرار داد، متوجه شد او متهم به قتل تحت تعقیبی است که پدر و نامادري اش را به قتل رسانده هست. این جوان از سوی برادرانش مورد شناسایی قرار داده شد و بعد از بهبودی نسبی به اداره آگاهی انتقال یافته شد.

متهم در بازجویی ها به قتل پدر و نامادری اش اعتراف کرد و گفت: پدر و مادرم سال ها قبل از هم جدا شدند و ما فرزند ها با مادرمان زندگی می کردیم. بعد از مدتی پدرم ازدواج کرد و از همسر جدیدش صاحب فرزند شد و من کنار مادرم ماندم. بعد از چند سال خودم ازدواج کردم ولی زندگی خوبی نداشتم و اعتیاد پیدا کردم و همین باعث شد از همسرم جدا شوم و دوباره پیش مادرم برگشتم ولی بعد از مدتی با مادر و خواهرانم به مسئله برخوردم و پیش پدرم رفتم. در منزل پدری بودن هم خیلی خوب نبود و با او هم دچار اختلاف شدم.

مرد جوانی که در پی یک اختلاف پدر و نامادری‌اش را برابر چشمان برادرانش به قتل رساند و به آتش کشید، در جلسه محاکمه ادعا کرد همه اعترافاتش دروغ است و نمی‌داند چه ا

متهم گفت: پدرم مرتب به من می گفت باید سر کار بروی و نباید چنین رفتارهایی داشته باشی و نباید خرجی ات را من بدهم و نامادری ام هم او را جنبش می کرد. روز اتفاق سر این عنوان با پدرم درگیر شدم و با اسلحه شکاری او را زدم؛ نامادری ام در این هنگام رسید؛ با قنداق تفنگ و داس به او هم حمله کردم و او را هم زدم. هنگامی که داشتم با قنداق به نامادری ام ضربه می زدم، یک تیر از تفنگ شلیک شد و به پایم برخورد کرد.

پولی نداشتم که به بیمارستان بروم؛ خودم پایم را بستم و اجساد را داخل گودالی انداختم و سوزاندم و بعد هم گوسفندان پدرم را فروختم؛ پول به دست آوردم و به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدم تا خودم را درمان کنم. به پرستاران گفتم حین شکار پایم تیر خورده است ولی آنها باور نکردند و عنوان را به پلیس گزارش دادند. حالا اعتراف می کنم من مرتکب قتل شده است ام و گفته های برادرم درست است.

با آخر گفته های متهم و صدور کیفرخواست، پرونده جهت پیگیری به شعبه دوم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد. متهم روز گذشته پای میز محاکمه رفت و بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و از طرف اولیای دم صغیر درخواست صدور حکم قصاص کرد، خواستار پیگیری به این پرونده شد.

اعترافات مردی که پدر و نامادری‌اش را کشت و به آتش کشید

سپس برادر متهم که در وقت قتل ١٠ساله بود و حالا ١٦ساله هست، درخواست قصاص کرد ولی خواهران متهم او را بخشیدند. در ادامه متهم در جایگاه حاضر شد؛ او اتهام قتل پدر و نامادری اش را رد کرد و گفت: اعترافاتم دروغ هست؛ من هیچ کدام از این کارها را نکرده ام و تحت فشار اعتراف کردم و گفته های برادرم هم دروغ هست. واقعیت این است که من حین شکار تیر خوردم و پایم زخمی شد و برادرم از روی دشمنی چنین حرفی می زد؛ من نمی دانم پدرم و همسرش را چه کسی کشته است.

با آخر گفته های متهم و وکیل مدافع او هیئت قضات جهت صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

مرد جوانی که در پی یک اختلاف پدر و نامادری‌اش را برابر چشمان برادرانش به قتل رساند و به آتش کشید، در جلسه محاکمه ادعا کرد همه اعترافاتش دروغ است و نمی‌داند چه ا

واژه های کلیدی: ایران | زندانی | پلیس پایتخت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs